Nový územní plán Kladno

Informační web zástupců veřejnosti

 

Zasazujeme se o skutečně kvalitní zpracování územního plánu Kladna, což se bohužel zatím neděje – jeho koncept obsahuje řadu kontroverzních záměrů a zjevných chyb.

Snažíme se proto vyvolat širokou veřejnou diskusi o budoucnosti Kladna, ve které nebude nikdo přehlížen a jejíž výsledky budou pro zpracovatele plánu závazné. Jedině tak bude nový územní plán dobře sloužit všem kladeňákům.

Zástupci veřejnosti

Pozor! Veřejné projednání územního plánu je tu!

Návrh územního plánu Kladno V pondělí 16. prosince 2013 od 16:00 se v malém sále Kokosu na Sítné uskuteční poslední veřejné projednání územního plánu. Návrh plánu bude představen, bude možné se na cokoli v něm zeptat a je to také šance protestovat proti věcem, se kterými v plánu nesouhlasíte. Nenechte si projednání ujít!

Mimo to je možné až do 23. prosince dávat k návrhu územního plánu připomínky a námitky, a to písemně na magistrát města Kladna - jak na to najdete na této stránce.

Nevíte, jak se v plánu vyznat? Podívejte se na náš návod.

Přípravy územního plánu pokračují

Návrh územního plánu Kladno Skončilo připomínkování tzv. "návrhu pro společné jednání" - předposlední verze územního plánu, ke které se mohla vyjádřit veřejnost.

Teď město připravuje pokyny, jak mají být zapracovány došlé připomínky (včetně těch, které jsme podali my). Návrh pokynů bude schvalovat zastupitelstvo na své červnové schůzi, termín schůze zatím není zveřejněn. Na schůzi si budete moci zkontrolovat, jak bylo s Vašimi připomínkami naloženo a případně protestovat.

Během léta by pak měl zpracovatel plánu všechny pokyny zapracovat a připravit finální návrh územního plánu. Ten bude následně ještě jednou předložen veřejnosti (pravděpodobně na podzim 2013) a bude možno k němu podávat námitky a připomínky. Po jejich zapracování by mělo město hotový územní plán vydat (zřejmě kolem Vánoc 2013).

Už jen pár dní na připomínkování!

Návrh územního plánu Kladno Už jen několik dní zbývá na připomínkování návrhu nového územního plánu. Připomínky k tzv. "návrhu pro společné jednání", který je nyní vystaven, lze podávat už jen do pondělka 6. května. Nepromarněte tuto šanci, v plánu je stále celá řada chyb, zejména co se týče výškové regulace zástavby.

Co plán navrhuje?

Jak podat připomínku?

Po skončení připomínkování bude návrh upraven a někdy v létě nebo na podzim proběhne ještě jedno kolo podávání připomínek a námitek.

Připomínkujte návrh nového územního plánu!

Návrh územního plánu Kladno Na webu magistrátu je vystaven návrh územního plánu a vyhodnocení vlivů plánu na udržitelný rozvoj území. Jde o tzv. "návrh pro společné jednání" z listopadu loňského roku, který dostaly k vyjádření dotčené orgány, a který se ještě bude upravovat, než bude zveřejněna jeho finální verze.

Vzhledem k chybám, které se v návrhu stále ještě vyskytují, doporučujeme si jej prohlédnout a v případě nesouhlasu neprodleně podat připomínku. Připomínky může podávat každý, a to až do 6. května 2013.

Přečtěte si, kam se především podívat a jak podat připomínku.

Bludy o náměstí Svobody?

Novější návrh investora, kterému chce město prodat pozemek„Náměstí Svobody – záminka pro bludy“, to je nadpis článku, který vyšel na straně 2 květnového čísla měsíčníku Kladno. A skutečně, článek minimálně jeden blud přináší. Více...

Pokyny pro zpracování návrhu územního plánu schváleny

Ve středu 25. dubna schválili kladenští zastupitelé pokyny, jak má být upraven připravovaný územní plán. Návrh pokynů, předložený Pracovní skupinou pro územní plán, byl schválen v původním znění a nebyl nijak měněn.

Teď má firma, která územní plán pro město zpracovává, dva měsíce na zohlednění těchto pokynů. Je přislíbeno, že její práci budeme moci coby členové Pracovní skupiny v pravidelných intervalech kontrolovat, a kromě toho budeme také diskutovat nad prostorovými regulativy pro jednotlivé části města, nad úpravou podmínek využití jednotlivých ploch a o transformačních územích. U některých zvláště kontroverzních lokalit bychom rádi k diskusi přizvali i lidi, kteří ohledně jejich řešení uplatnili námitku nebo připomínku, a případně také další odborníky na danou problematiku. O závěrech těchto diskusí vás budeme pochopitelně informovat.

Příští středu zastupitelstvo schvaluje pokyny pro zpracování návrhu územního plánu

Tento týden dokončila Pracovní skupina pro územní plán revizi pokynů, jak mají být zapracovány podané námitky, připomínky a podněty občanů Kladna - podívejte se na přehlednou tabulku anebo na celý oficiální dokument, lokalizace některých námitek a připomínek je patrná z přehledové mapy. Podrobnější zdůvodnění některých pokynů najdete v souhrnech, o čem pracovní skupina jednala, na této straně.

Na středu 25. dubna svolává od 20:00 primátor mimořádné jednání zastupitelstva, kde by se tyto pokyny měly schvalovat. Relativně pozdní hodina je podle jeho slov proto, aby mohli přijít všichni kdo chtějí vědět, jak zastupitelstvo rozhodne (prý i lidé, kteří pracují v Praze).

Nesouhlasíte s návrhem pokynů? Anebo si chcete ohlídat, že ho zastupitelé nesmetou ze stolu? Přijďte také!

Proběhlo první jednání pracovní skupiny pro územní plán

V pondělí 12. března se prvně sešla pracovní skupina pro územní plán, kterou ustanovila Rada města. Byli jsme při tom a přinášíme shrnutí, o čem se mluvilo.

Stručný přehled závěrů:

Podrobnější shrnutí

Petice – náměstí Svobody

Není vám lhostejný osud náměstí Svobody? Nenechávejte si to pro sebe! Více...

Rada města zváží vypovězení zakázky na územní plán

Územní plánVedení města prověří všechny možnosti vypovězení smlouvy současnému zpracovateli nového Územního plánu města Kladna (viz poslední bod usnesení zastupitelstva). O zvážení této možnosti jsme požádali kladenské zastupitele otevřeným dopisem, a to na základě množství chyb, které se v konceptu plánu vyskytují a hrubého nesplnění zadání. S tímtéž požadavkem na zastupitelstvu vystoupil také Mgr. Hamerský z občanského sdružení Lepší Kladno. Ke stejnému kroku se před časem odhodlala například Praha.

Naše úsilí o zkvalitnění územního plánu tím pochopitelně nekončí. Primátor Jiránek slíbil v době kolem jarních prázdnin svolat pracovní skupinu pro územní plán, do které byli někteří z nás rovněž přizváni. Budeme se snažit o zohlednění námi podaných námitek i dalších podnětů, které budou ku prospěchu našeho města, a budeme vás o dění okolo územního plánu informovat.

Hrozba ošklivé stavby na náměstí Svobody je opět o něco blíže!

Místo stavbyV úterý 31. ledna po zhruba hodinové diskusi kladenští zastupitelé poměrně těsně schválili prodej pozemku v místě bývalého tržiště na náměstí Svobody, kde má vzniknout nový polyfunkční objekt.

Naštěstí ještě není vše ztraceno - zastupitelstvo ještě musí v dubnu schválit smlouvu o prodeji.

Přinášíme záznam z diskuse, která hlasování předcházela, a přehled jak kdo hlasoval - podívejte se.

Nový územní plán: znovu a lépe?

V pátek 27. ledna 2012 jsme všem kladenským zastupitelům zaslali další otevřený dopis, ve kterém požadujeme větší aktivitu ze strany města ve věci územního plánu a poukazujeme na možnost celý plán přepracovat. K tomuto kroku přistoupila například Praha, jejíž koncept územního plánu byl přitom mnohem zdařilejší.

Jsme proti neuvážené zástavbě náměstí Svobody

Novější návrh investora, kterému chce město prodat pozemekNa náměstí Svobody v Kladně, v místech bývalého tržiště (tzv. "Mexikoplac"), se chystá výstavba velkého obchodně-administrativního centra. Návrh, představený potenciálním investorem se ovšem značně kontroverzní.

Více o záměru

Poznáváte tato místa?

Rozdělov u Jalty

Okrsek u kruháku ve Vodárenské ulici

Bývalé vápenné pece na Koněvu

Více o záměrech, které plán umožňuje.

Záznam z pondělní besedy

V pondělí 19. prosince proběhla beseda o novém územním plánu. Přinášíme vám záznam, o čem se mluvilo a jaké z toho vzešly závěry.

Město vytvořilo pracovní skupinu pro územní plán

Začátkem prosince 2011 Město vytvořilo pracovní skupinu pro územní plán a přizvalo do ní některé z nás, tedy ze zástupců veřejnosti. To samozřejmě vítáme, půjde tak snáze řešit problémy, na které jsme poukázali v námitkách. Pracovní skupina má však pouze poradní hlas a jsou v ní v nezvykle velké míře zastoupeni lidé z vedení města (viz navržený seznam členů ad 2). V současné době proto jednáme o konkrétních podmínkách fungování této skupiny, aby bylo zaručeno, že v ní budeme moci plnohodnotně zastupovat vás všechny, kdo jste nás k tomu zmocnili podpisem námitek.

Zkontrolujte si, co se u vás chystá!

Je možné, že v blízkosti Vašeho bydliště anebo dokonce přímo na Vašem pozemku chystá územní plán změny, které se Vám nemusí líbit. Podívejte se dokud je čas, co se u Vás chystá a případně dejte podnět ke změně!

Jak zjistím, co vlastně územní plán navrhuje?

Termín, do kterého se můžete k navrženému konceptu územního plánu vyjádřit, prodloužil magistrát pod tlakem veřejnosti až do 30. prosince 2011. Sice již nelze podávat námitky a připomínky, ale své podněty můžete adresovat přímo Radě města, která přislíbila, že je bude brát v potaz. Kontakt naleznete na webu magistrátu.

Výsledky podpisové akce

Námitky, které ke konceptu územního plánu máme jako zástupci veřejnosti, jsme ve středu 30. 11, úspěšně podali na magistrát.

Velice si vážíme podpory vás všech, kdo jste přispěli svým podpisem a případně pomohli i se sběrem dalších podpisů pod námitky! Výsledek nás velmi mile potešil a povzbudil k další práci.

Minimální počet 200 platných podpisů se podařilo získat pro všech 5 souborů námitek, konkrétně:

Zkrácenou verzi námitek i jejich plné znění si zde samozřejmě můžete přečíst.

Co bude dál?


 

Máte dotaz ohledně územního plánu? Napište ho na náš Facebook anebo nás kontaktujte.

Další informace o územním plánu a o jednotlivých čtvrtích Kladna najdete také na těchto stránkách:

© 2011 | webdesign by me2d

SEO